E-Devlet Çözümlerimi aşagıda detaylı olarak listelenmiştir.Sorularınız ve bilgi almak için bizleri 0 242 512 74 75 nolu telefondan veya info@pragmateknoloji.com adresine mail atarak bizlere ulaşabilirsiniz.

E-FATURA

 • Maaliyet Tasarrufu  
 • Hızlı uyuşmazlık çözümü  
 • Kusursuz Esnek Yapı  
 • Üstün Teknoloji,Hızlı Destek  
 • Kağıt tasarrufu  

E-Fatura Nedir ?

Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır. Bunun için yurt dışı uygulamalar incelenerek başarıya ulaşmış e-fatura işleyişleri dikkate alınmış ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynak bir standart olan XML tabanlı ticari hayatın tüm süreçlerini içerecek şekilde etiketlemelere sahip olan uluslararası bir standart olan UBL-TR benimsenmiştir.

E-fatura ile e-arşiv arasındaki ilişki ve e-fatura ile ilgili kısa iş akış süreci aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.

 

E-Fatura Kullanmanın Avantajları

 • Ayda ortalama bin fatura kesen bir firma, e-faturayla yılda bin 200 ton karbon salınımını, 4 bin 800 ağacın kesilmesini, 15 bin litre atık su oluşumu ve 156 bin kg sıvı atık oluşumunu engellemiş oluyor. E-fatura düzenlemek kağıt faturaya göre satıcı için yüzde 57, alıcı içinse yüzde 62 daha fazla tasarruf sağlıyor. Türkiye’de ortalama basılı faturada maliyet yaklaşık 6 TL. Buna görünmeyen yönetsel ve işgücü maliyetleri eklendiğinde e-faturanın işletmeler için avantajları daha da artıyor.
 • E-fatura ticaret hayatındaki hız ihtiyacını basım, gönderim, kurye, karşılama, kontrol, kayıt, arşiv süreçlerini ortadan kaldırarak sağlıyor. Geleneksel faturanın oluşturulmasından ulaşmasına kadar ortalama 5 gün geçerken, e-fatura sisteminde bu süre yaklaşık 22 saniyeye iniyor.
 • Arşiv maliyetlerini ve ibraz sürelerini de kısaltan e-fatura, şirketlerin tahsilat ve ödeme süreçlerindeki kısalmayla nakit akışında hız ve öngörülebilirliğe büyük katkılar sağlıyor. E-fatura finans kurumları için güvenilirlik göstergesi, teminat ve hatta temlik edilmesi kolay bir veriye dönüşebilecek bir uygulama. Halen Türkiye’de birçok kurumsal firma muhasebe sistemlerini tam entegre hale getirebilmiş değil. Bu yüzden nakit akışı yönetilemiyor; sadece verimlilik artırılmaya çalışılıyor. Bu da genelde bir tarafta bankalarla ölçek kullanarak pazarlık; diğer tarafta ise tedarikçilere ertelemeli ödeme yaparak gerçekleştiriliyor. Oysa e-fatura sistemine geçişle birlikte ne kadar büyük olursa olsun finans birimleri, kurumlarına gelen ve giden tüm faturaları tek bir ekranda görebiliyor, tüm nakit akışlarını günlük ve isterlerse saatlik olarak yönetebiliyorlar.
 • E-faturayla denetim için harcanan masraf ve süre de azalıyor. Uygulama sayesinde basit hatalardan kaynaklanan vergi cezalarının önüne geçilebiliyor.

E-ARŞİV FATURA

 • Maaliyet Tasarrufu  
 • Daha Yeşil Bir Dünya  
 • Hızlı ve Güvenli  
 • Kolaylık  

E-Arşiv Fatura Nedir ?

E-Arşiv Fatura ilk olarak Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) olarak karşımıza çıkmıştır. EFKS kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması şartı ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt olarak saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nüsha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan pilot bir uygulamadır. Tedarik zinciri içerisindeki tüm firmaların arasındakı ticari belge akışının (sipariş, fatura, irsaliye, vb.) Uluslararası Standartlar kullanılarak ve şirket-içi uygulamalarla tümleşerek elektronik ortamda değişimidir.

Tasarımı itibariyle bir e-fatura çözümü olmaktan ziyade, elektronik arşivleme çözümü olan sistem içerisinde birinci nüsha faturaların elektronik imzalı pdf dokümanları şeklinde oluşturulmasına da sınırlı bir biçimde izin verilmiştir.
Mükelleflerin bir yıl içerisinde e-Fatura Uygulamasına entegre olmaları gerekmektedir.

Elektronik Ticarette E-Arşiv Fatura Devri

Öncelikle uyumluluk sürecini tamamlayan vergi mükelleflerinin faydalanabileceği uygulama, 1 Ocak 2016 itibarıyla internet üzerinden satış yapan tüm şirketler için zorunlu hale gelmiştir.

E-Fatura uygulamasıyla birlikte müşteriler, internet alışverişlerine ait faturalarını daha güvenli bir yöntemle elde ederken, sahte fatura mağduriyetlerinin de önüne geçilmiş olacak.

 

E-Ticaret'te E-Arşiv Fatura'nın Temel Özellikleri:

 • E-ticaret firmalarına maliyet avantajı sağlayacak,
 • E-ticaret firmaları kağıt faturanın baskı, posta ve e-arşiv maliyetlerinden tamamen kurtulacak,
 • Düzenleme öncesi e-faturaları 10 yıl süre ile kağıt ortamında saklamak zorundaydılar. Tebliğle yapılan düzenlemelere göre ise e-ticaret firmaları bundan böyle e-Faturalarını elektronik ortamda muhafaza edebilecekler.
 • Tüketicilere büyük kolaylıklar sağlanacak,
 • Kişiler alışveriş yaptıklarında, faturalarını cep telefonlarına veya e-posta adreslerine gönderilebilecek,
 • Gönderilecek faturalar kanuni olarak geçerli bir belge olarak saklanabilecek.
 • Kredi kartı satış bilgileri, e-Fatura ile eşleştirilebilecek,

E-FATURA SAKLA

 • Online  
 • Güvenli Saklama  
 • Ucuz Maliyet  
 • Güvenilir  

E-fatura mükellefleri faturalarını Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği süre ve formda yedeklemek ve saklamakla yükümlüdür.

Mükellefleri E-Fatura verilerini ya kendileri saklayacak / arşivleyecek yada bu görev GİB onaylı veri saklama hizmeti sunan kuruluşlarca sağlanacaktır.

İzibiz e-fatura özel entegratörü olarak e-fatura veri saklama yetkinliğine sahiptir. Bu yetkinlik IT Alt Yapısı uygun özel entegratörlere GİB tarafından atanmış bir ek hizmettir.

İzibiz Elektronik fatura verilerinin otomatik yedeklenmesi, dünya çapında kabul görmüş standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanması ve arşivlenmesi ihtiyaçlarını hiç bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

İzibiz veri saklama yetkinliği belli başlı temel özellikleri barındırmaktadır.

E-DEFTER

 • Hızlı ve Güvenli  
 • Ucuz Maliyet  
 • ERP Bağımsız  

e-Defter Nedir ?

E-defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri 
kapsayan elektronik kayıtlar bütünü olarak tanımlanır.

e-Defter Giriş ?

e-Defter girişleri entegre sistemlerde otomatik olarak Entegratör aracılığıyla web service üzerinden işlem yapılarak tamamlanmaktadır.
Diğer sistemlerde ise www.edefter.gov.tr üzerinden yapılmaktadır.

e-Defter Başvuru ? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-defter başvurusu GİB üzerinden ilgili link ile yapılır. Linkte gerekli bilgilerin yanı sıra e-Defter uygulamasını kullanacağınız uyumlu yazılımı seçmeniz gerekmektedir.
Bu başvuru ve devamındaki işlemler için İZİBİZ destek ekiplerinden yardım alabilirsiniz.

 

Neden Pragma Teknolojiden E-Defter Almalıyım ? 

 • Çözümümüz ERP bağımsızdır. Kullandığınız muhasebe programınız ile tam entegrasyon sağlamaktadır.
 • Performans testleri yapılmış olup Hızlı ve Güvenli defter hazırlamanız sağlanır.
 • ERP sürüm geçişlerinden etkilenmezsiniz.
 • ERP değişikliğinde yeniden eDefter uygulaması satın almanıza gerek kalmaz.
 • Daha makül fiyatlar ve destek paketleri mevcuttur.

Çözümümüz hakkında daha detaylı bilgi, sunum veya demo talebinde bulunmak için lütfen bizimle iletişime geçin.

TEL : 0 242 512 74 75

E-DEFTER SAKLA

 • GİB Onaylı  
 • Uygun Maliyet  
 • Güvenilir Yapı  
 • ERP Bağımsız  

E-Defter mükellefleri defterlerini Gelir İdaresi Başkanlığının belirlediği süre ve formda yedeklemek ve saklamakla yükümlüdür.

Mükellefleri E-Defter verilerini ya kendileri saklayacak / arşivleyecek yada bu görev GİB onaylı veri saklama hizmeti sunan kuruluşlarca sağlanacaktır.

İPragma Teknoloji  e-fatura özel entegratörü bayisi olarak olarak E-Defter veri saklama yetkinliğine sahiptir. Bu yetkinlik IT Alt Yapısı uygun özel entegratörlere GİB tarafından atanmış bir ek hizmettir.

Pragma Teknoloji  EDefter verilerinin otomatik yedeklenmesi, dünya çapında kabul görmüş standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanması ve arşivlenmesi ihtiyaçlarını hiç bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleştirmektedir.

Pragma Teknoloji  veri saklama yetkinliği belli başlı temel özellikleri barındırmaktadır.

KEP E-MUTABAKAT

 • Yasal Zemin  
 • Yasal Geçerlilik  
 • Uygun Maliyet  
 • Hızlı Çözüm  

BA-BS mutabakatları ve cari hesap mutabakatları için geliştirilmiş bir web uygulamasıdır.

Şirketlerin müşteri veya tedarikçileri arasında tanımlanmış alacak borç hesaplarının elektronik ortamda kolay, hızlı, güvenli ve hatasız olarak karşılaştırma imkanı sağlar.

KEP Mutabakat Avantajları

 • Doğrudan muhatabın mail ve KEP adresine gider, veri gizliliği sağlanır.

 • İstendiği takdirde KEP ile mutabakatlarınızı yasal zeminde yasal geçerli yapabilirsiniz.

 • Kağıt kullanımını ortadan kaldırarak çıktı, telefon, kargo gönderimi ve arşivlemeye dair tüm operasyonel süreçlerinizin takibini mümkün kılarak maliyetleri düşürür.

 • Geri dönüşlerin raporlanması birkaç saniye içinde süreci kısaltarak zaman tasarrufu sağlar.

 • Cevap göndermeyenlere tek tuş ile tekrar gönderim imkanı sağlanır.

 • Mutabakatlarla ilgili uyuşmazlık durumunda muhataplarınızın kolaylıkla ekstre yüklemesi ve karşılaştırma sağlanır.

 • Geçmişe dönük mutabakat süreçlerinizi tek ekran üzerinden kolaylıkla ulaşmanızı sağlar.

E-İRSALİYE

 • Güvenilir Yapı  
 • Uygun Maliyet  
 • Hızlı Çözüm  
 • Doğa Dostu  

E-İrsaliye Nedir?

          Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden uygulama yanıtları ile elektronik ortama aktarılan ve üzerinde irsaliyeye ait alanların bulunduğu çözümdür.


E-İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?
 • E-Fatura çözümündeki gibi yine basım, arşivleme vb. maliyetlerden tasarruf sağlanır.
 • İşlemlerin elektronik ortamda gerçekleşmesi sebebiyle çevreci biri üründür.
 • İrsaliye bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlanır.
 •  E-Fatura verilerinizle birlikte aynı ortamlarda güvenli bir şekilde saklama imkanına sahip olursunuz.

KEP

 • Delil Niteliği  
 • Hukuki Geçerliklik  
 • Düşük Maliyet  
 • Çevre Dostu  

KEP NEDİR

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

KEP sistemi, gönderici ve alıcı kimlikleri, gönderi zamanı, teslim edilme zamanı, erişilme zamanı ve içerik bütünlüğünü kesin ve değiştirilemez olarak koruyarak, taraflardan herhangi birinin inkâr edemeyeceği yasal bir delil olarak 20 yıl süreyle saklamaktadır.

Gönderilerin içerikler KEP Hizmet Sağlayıcısı tarafından okunamamakta, kopyalanamamaktadır. Yazışmalarınızı KEP ile yaparak zaman kaybından kurtulurken aynı zamanda kâğıt kullanmadığınız için doğaya katkıda bulunursunuz.

KEP üzerinden e-posta göndermek için e-İmzaya sahip olunmalıdır, e-İmzası olmayanlar sadece gelen e-postaları alabilmektedir. TÜRKKEP, KEP hesabı açtırmak isteyen ve e-İmzası bulunmayan müşterilerine e-İmza hizmetini de sunmaktadır.

Pragma Teknoloji Sistemleri TURKKEP Alanya bölge yetkili bayisidir.Alanya'da ihtiyacınız olan kep mail adresinizi info@pragmateknoloji.com veya 0 242 512 7475 no'lu telefon numarasından talep edebilirsiniz.İlgili arkadaşlarımız size en kısa sürede yardımcı olacaktır.

Kaynak : Turkkep.com.tr

E-İMZA

 • Hukuki Geçerlilik  
 • Zaman Damgası  
 • Zaman ve Kağıt Tasarrufu  

  e-İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. e-İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiler, e-İmza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik imza, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir uygulamadır.

E-YAZIŞMA

 • Güvenilir  
 • Çevre Dostu  
 • Düşük Maliyet  

EPDK, Bilgi Edinme ve Şikâyet Başvurularını E-Yazışma ile Yürütmeye Başlıyor 

EPDK tarafından başlatılan e-Yazışma projesi kapsamında; 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren EPDK, bilgi edinme ve şikâyet başvurularını, kayıtlı elektronik posta (KEP) ile gönderilip alınacak şekilde, Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu e-yazışma teknik rehberine uygun olarak hazırlanacak e-yazışma paketi halinde kabul edecektir.

EPDK’ya, bilgi edinme ve şikâyet başvuruları;

 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER),
 • Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER),
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üzerinden,
 • EPDK’ya doğrudan web sitesi üzerinden, e-posta ile veya yazılı yapılan kişisel başvurular,

  olarak iletilebilmektedir. EPDK tarafından alınan bilgi edinme ve şikayet başvurularından elektrik ve doğalgaz piyasasında dağıtım ve perakendecilik lisansı sahipleri hakkında olanlar ise, ilgili lisans sahibi tüzel kişiye gönderilerek yanıtının EPDK’ya iletilmesi istenmektedir.

  EPDK, söz konusu Bilgi Edinme ve Şikâyet Başvurularına en kısa zamanda yanıt verilebilmesi, posta gönderilerinde yaşanan gecikmelerin önüne geçilmesi ve yapılan istatistiki çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için, elektrik ve doğalgaz piyasasında dağıtım ve perakendecilik lisans almış tüzel kişilerle bu bağlamda yapmış olduğu yazışmaları Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu e-yazışma teknik rehberine uygun şekilde e-yazışma paketi (EYP) olarak kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla gönderip almaya karar vermiştir.

  EPDK, 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle lisans sahipleri ile bilgi edinme ve şikayet yazışmalarını sadece KEP üzerinden e-yazışma paketi ile yapacağından, lisans sahiplerinin 1 Ekim 2015 tarihine kadar kurumsal KEP adreslerini EPDK’ya yazılı olarak bildirmeleri ve 1 Aralık 2015 tarihine kadar da alt yapı çalışmalarını ve testlerini tamamlayıp, EPDK’dan alınacak yazılı onay sonrası yıl sonuna kadar canlı ortama geçmeleri gerekmektedir.


PAYLAŞ