Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliğinde: “4.3.4 Uygulam

Değerli Datasoft Kullanıcısı,

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan iki tebliğ ile, e-Faturaya geçme, e-Arşiv Fatura sistemine dahil olma, e-İrsaliye kullanma, e-SMM ve e-MM makbuzu kullanma konularında yeni düzenlemeler getirilmiştir.
Getirilen düzenlemeler, geçiş tarihleri ile birlikte özet halinde, 2020 Yılı e-Dönüşüm Uygulama Takvimi olarak bu bağlantıdan indirebileceğiniz PDF dokümanı şeklinde bilginize sunulmuştur.
Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı 3 Sıra Numaralı Elektronik Defter Tebliğinde:
“4.3.4 Uygulamadan yararlananlar aylık dönemler halinde oluşturacakları e-Defter ve berat dosyalarını, NES veya Mali Mühürle zaman damgalı imzalamak/onaylamak ve berat dosyaları e-Defter uygulamasına yüklemek suretiyle Başkanlıkça onaylı halini almak zorundadır.” denilmektedir.
Datasoft Yazılım e-Defter Uygulaması ile defterlerini oluşturan kullanıcılarımızın her birinin ayrı-ayrı zaman damgası edinmesinin toplam maliyetinin yüksekliğini göz önüne alınarak, zaman damgası tarafımızdan satın alınmış ve programımızın içine standart bir özellik olarak eklenmiştir.
Datasoft e-Defter uygulamasını kullanan müşterilerimizin ayrıca zaman damgası satın almalarına gerek yoktur.


PAYLAŞ